I-MICE Kimdir?

Sektör paydaşlarını da bünyesinde barındıran, aralarında yeni işbirlikleri kurulması ve mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi için en önemli kuruluş olmak hedefimizdi. Eğitilmiş insan gücüne katkıda bulunmak, düzenlediğimiz etkinlikler ve özgün projelerle endüstri profesyonellerini etkileşim içinde tutmayı da önemsedik her zaman…

Üyelik Avantajları

Sektörümüzün ilgili olduğu dernek, kurum ve muhataplarla ilişkilerin sağlanması, geliştirilmesi ve paydaşların sorunlarının ilgili mercilere ulaştırılması hususunda kitlesel bir muhataba sahip olmak.

I-Mice Akademi

I-Mice Akademi sektörün değişim ve gelişimine katkı sağlamak adına, alanında uzman ve yetkili kişiler ile belirli aralıklar ile eğitim programları düzenlemektedir.

Eğitim Programları

I-Mice Akademi sektörün değişim ve gelişimine katkı sağlamak adına, alanında uzman ve yetkili kişiler ile belirli aralıklar ile eğitim programları düzenlemektedir.