Ankara Ziyaretleri Raporu

15 Nisan 2021 mice Yoruma Kapalı

Değerli üyelerimiz ve kıymetli sektör paydaşlarımız,

Öncelikle her birinize başta sağlık olmak üzere huzur dolu günler dileriz.

Pandemi ilanının hemen ardından tüm platform, kurum ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde defaatle dile getirdiğimiz gibi sektörümüz; henüz geçmiş yıllardan kaynaklı sıkıntıların yaralarını saramamışken, maalesef daha önce hiç yaşamadığımız ölçek ve türde yeni bir krizle baş başa kalmıştır.

Bu bağlamda Sn. Cumhurbaşkanı’nın 17 Şubat tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşması ve konuşma içerisinde öğrendiğimiz kısa çalışma ödenek desteğinin (KÇÖ) mart ayı itibariyle son bulacağı yönündeki açıklaması doğrultusunda hızlıca ortak bir mektup kaleme alarak 19 Şubat tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı’na ulaştırdık ve okunduğu bilgisini aldık. Özetle kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının sektörümüz açısından hayati önem taşıdığını, kısa çalışma ödeneği dışında hayatımıza devam edebilmek ve pandemi sonrasına da hizmet üretebilmek adına teşvik ve desteklerin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu arz ettik.

17 dernek ve 1 platformdan oluşan sivil inisiyatif olarak ortak mektubumuzu

Sn. Cumhurbaşkanımız dışında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Lütfi Elvan, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca, partilerin genel başkan, grup başkanı, başkanvekili ve genel başkan yardımcılarına ilettik.

Ulaştırdığımız mektuplarla birlikte sosyal medyada sektör olarak #kcouzatılmalı #KÇÖuzatılmalı sesimizi duyurmaya çalıştık.

İletilen mektuplarımız ve sosyal medya çalışmalarımız sonrasında aramızdan seçilen temsilcilerle hızlıca Ankara’da yoğun ziyaretler gerçekleştirdik.

Ankara Seyahat İzlenimleri ve tarafımızca aktarılan konu başlıkları

16 – 17 – 18 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz yoğun ziyaretlerde aktardığımız detay, hususlar ve destek istenilen maddeler;

Nisan veya Mayıs ayı itibariyle başlaması öngörülen ‘’ turizm hareketinin ‘’ deniz-kum-güneş turizmine yönelik olacak olup, hizmet türümüzün kitlelere hitap eden organizasyon tipi ve çalışma alanı olarak göz önüne alındığında Eylül veya Ekim ayından önce kesinlikle hareketlilik beklenmediği, uluslararası şirketlerin, çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar toplantı, etkinlik ve organizasyonlara katılım yasağı getirmiş olmalarının dikkatlerden kaçmaması gerekliliğini arz ettik.

Hatta bu sürecin ihtisas alanımız açısından 2021 sonuna kadar uzayabileceği 2022 başlarını bulabileceği göz önünde tutulduğunda, ticari hayatlarımıza devam edebilme olasılığımızın her geçen gün azaldığının anlaşıldığına dikkat çektik.

Sektörümüzün hayatta ve ayakta kalabilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesinin başta kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sonrasında ise şüphesiz alacağı destek ve faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlı olduğu tüm ilgililere aktarıldı.

Krizin ilk günlerinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde ‘’etkinlik ve organizasyon‘’ sektörünün yer almasının elbette her birimiz tarafından memnuniyetle karşılandığı ve sektörümüz adına bir kazanım olarak kabul edildiği paylaşıldı.

Ancak, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve desteklerin sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre oldukça kısıtlı kaldığı aktarıldı.

Her daim ülkesi için üretmeye, istihdamı korumaya ve ekonominin çarklarının dönmesi adına katkı sağlayan sektörümüz tarafında, teşvik ve destek paketlerini alamamamız halinde binlerce firmanın kapanma ve on binlerce çalışanımızın ise işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Bizleri biz yapan personelimizin nitelikli personel olup, her birinin minimum lisans mezunu, 1 dil bilen ve yine minimum birkaç senede yetiştirilen çalışanlar olduğu, pandemi kaynaklı krizle birlikte nitelikli personelimizi kaybetmek üzere olduğumuz defaatle tüm görüşmelerde dile getirildi.

2015 yılına kadar uluslararası kongre ve etkinlikler sıralamasında ilk 10’a girmiş, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olmuş güzide şehrimiz İstanbul’u, pandemi kaynaklı krizle birlikte dünyanın eşitlendiği bu dönemi fırsata çevirerek gerekli destek, teşvik paketleri ve doğru stratejiler doğrultusunda tekrar hak ettiği konuma getirebileceğimizi aksi durumda günden güne kas erimesiyle baş başa kaldığımızı ve rekabet gücümüzü kaybettiğimizi ilettik.

Görüşmelerde dile getirilen talepler aşağıdadır.

1. Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi,

2. Turizm ve MICE sektörü çalışanlarının aşılanma takviminde öne alınması,

3. Asgari ücret teşvikinin COVID‐19 salgınının etkileri geçene kadar iki katına çıkarılması,

4. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz yapılandırılması,

5. Sektörün nakit ihtiyacı için 2019 yılı ciromuz esas alınarak bu cironun en az %40’ı kadar bir meblağının bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi,

6. 2019 ve 2020 yılları SGK, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk, ödeme ve yapılandırmalarının en az 1 yıl olmak üzere faizsiz ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

7. Salgından etkilenmiş etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması

8. Stopaj indirimi,

Özet

• Görüşmeler neticesinde ortaya çıkan tabloda sektörümüzün ilgililer nezdinde tam tanınmadığı, endüstriyel ve ekonomik büyüklüğünün, istihdama sağladığı katkı, kadın çalışan oranı vb. detaylar bütününde bilinmediği gözlemlendi. Tüm bu detaylar mektubumuzda ve tüm görüşmelerde sözlü olarak aktarıldı.

• Genel itibariyle turizm denilince akla deniz, kum, güneş turizminin geldiği, ülkemizin maalesef bu turizm çeşidiyle kamu nezdinde bilindiği izlenimlerimizden kaçmadı. Bu bağlamda ziyaretlerimizin en büyük çıktısının sektörümüzün tüm paydaşlarıyla, yarattığı fayda ve katma değerle tüm parti ve ilgililer nezdinde tanınması ve öneminin farkına varılmasıydı.

• Tabi bu görüşmelerin süreklilik arz etmesi, sektörümüzün ilgililer tarafından zaman zaman hatırlanması ve/veya hatırlatılması çok önemli.

• Ankara’da bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi, parti kapatma davası açılması, MHP kongresi, AK Partinin kongreye hazırlanıyor olması görüşme ve ziyaretlerimizi etkiledi. Buna rağmen AK Parti tarafında AK Parti Grup Başkanvekili Sn. Özlem Zengin, T.B.M.M Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz, Sn. Ali İhsan Arslan, Sn. Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile görüşebildik. Maalesef MHP kanadında bir görüşme gerçekleştiremedik.

• AK Parti tarafında bu hafta kongre var. Aynı zamanda olası kabine ve üst yönetim değişikliği beklenmektedir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz görüşme notları gerek kongre yoğunluğu gerekse de olası değişiklik beklentileriyle Sn. Cumhurbaşkanı’na ne ölçüde arz edilir. Net bir şey söylemek tarafımızca zor.

• CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç ile yaptığımız görüşme ortasında AK Parti Grup Başkanvekili Sn. Mehmet Muş’u arayarak tarafımızca durumun hassasiyetini aktardı. Özellikle KÇÖ’nin sektörel bazda uzatılmasının gerekliliğini paylaştı.

• Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşme neticesinde sektörümüzün paydaşlarıyla birlikte sıkıntılı bir süreç geçirdiği ve en yoğun etkilenen segment/sektör olduğu kendisi tarafından da kabul edilmiş ve dile getirilmiştir.

Bu bağlamda teknik bir çalışma yapılması talimatını daire başkanına vermiştir.

Sektörün Nace kodlarıyla etkilenen firma/mükellef sayısının ortaya konulmasının gerektiği bu doğrultuda sektörel bazda adı belki başka bir şey olabilir yeni bir destek ve teşvik çalışmasının yapılması ve destek olarak tarafımıza aktarılabileceğini aktarmıştır.

• Sayın Bakanın talebi üzerine hemen hazine ve maliye bakanlığımızla oturup sektörün belli ölçüde ekonomik göstergelerini Nace kodu, mükellef sayısı ve matrahlar üzerinden 2019 ve 2020 olarak çıkardık.

• Görüşmelerden ortaya çıkan en önemli detaylardan bir tanesi de devletimizin bizleri NACE KODLARIMIZLA değerlendirmeye aldığı ve nace kodu üzerinden sektörün ekonomik olarak katkısı ve son durumunu görebildiği bu bağlamda bazı nace kodlarına baktığımızda o sektörün zarar ettiğini bilirken devlet nezdinde kar etmiş görülebildiği görülmüştür. Örnek acentalar genel itibariyle 791201, 791101, 823002’de toplanmakta ve yılı büyük zararla kapatırken 731101’de görülen acentalar ise 2020 yılını % 7 karla kapattığı görülmektedir. Çünkü reklam sektöründe görünüyorlar.

• Tüm partililer, önümüzdeki günlerde konuyu dile getireceklerini paylaşmışlardır.

• Konu tarafımızca ve gelecek hafta içerisinde de yoğun bir şekilde takip edilecektir. Malum, bu hafta da AK Parti kongresi var.

Görüşme yapılan kişiler (ziyaret sırasına göre)

1. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sn. Gürsel Baran

2. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve STK İlişkileri Başkanı Sn. Burak Akburak

3. AK Parti Grup Başkanvekili Sn. Özlem Zengin

4. Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy

5. AK Parti Erzurum Milletvekili Sn. Zehra Taşkesenlioğlu Ban

6. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu

7. T.B.M.M Başkanvekili Sn. Haydar Akar

8. CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç

9. AK Parti Ankara Milletvekili Sn. Ali İhsan Arslan

10. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Sn. Bülent İspir

11. DEVA Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan

12. T.B.M.M Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz