• MICE sektörü çalışanları için Türkiye’de kurulan ve Global bir atılım yapacak olan Uluslarası MICE derneğinin üyesi olmak.
 • Tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren bir birliğin içerisinde yer almak.
 • Sektörümüzün ilgili olduğu dernek, kurum ve muhataplarla ilişkilerin sağlanması, geliştirilmesi ve paydaşların sorunlarının ilgili mercilere ulaştırılması hususunda kitlesel bir muhataba sahip olmak.
 • Üye ve paydaşlar arasında yeni dostluk ve işbirliği fırsatları.
 • Var olan ilişkilerin güçlendirilmesi.
 • Yılda minimum 2 defa gerçekleştirilecek ‘’ Network Days‘’ ile sektör üye ve paydaşlarının arasında ki iletişimi ve motivasyonu arttırmayı amaçlayan etkinliklere ücretsiz katılım sağlayabilmek.
 • Üyelerinin Uluslarası MICE Derneği kartı ile yurt içerisinde ve yurt dışında avantajlarının olması.

Paylaşılacaktır.

 • Sektörün gelişimine yönelik üretilecek projeler içerisinde yer almak.
 • Etik çerçevede işbirliklerinin devam edilmesinin korunması, üye ve sektör paydaşlarının sorunlarına çözüm üretilmesi.
 • Kişisel gelişim ve belirli alanlarda sektörel uzmanlığa yönelik eğitim programları ‘’ Training Days ‘’ ile üyelerin belirlenen programlara ücretsiz ya da dernek desteği doğrultusunda uygun bir bütçe ile katılımının sağlanabilmesi.
 • Yılda bir kere gerçekleştirilecek, MICE sektörünün dünü, bugünü ve yarınının tartışılacağı ‘’ Summit of MICE ‘’ ile Dünya’dan üye, paydaşlar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya getirileceği organizasyona ücretsiz katılım sağlayabilmek.
 • Sektörümüzü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, toplantı veya çalıştay raporlarının tüm üye ve paydaşlarımız ile bilgilendirilmesi.
 • Her yıl, yıllık hazırlanacak yurt içi MICE değerlendirme raporunun üye ve paydaşlar ile paylaşılması.
 • Her 2 yılda bir hazırlanacak yurt dışı genel MICE değerlendirme raporunun üye ve paydaşlar ile paylaşılması.
 • Kurumsal üyelerimizin bilgileri (firma adı, logo, adres, ilgili kişi, e-mail) web sitemizde ÜYELİK — kurumsal üyeler bölümünde ilgili alanda paylaşılacak. Böylelikle kurumsal üyelerimiz; yurt içi veya yurt dışı aramalarda ilgili firma veya muhataba çok daha hızlı ve kolay ulaşabilecek.