• MICE sektörü çalışanları için Türkiye’de kurulan ve global bir atılım yapacak olan Uluslararası MICE derneğinin üyesi olmak.
 • Tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren bir birliğin içinde yer almak.
 • Sektörümüzün ilgili olduğu dernek, kurum ve muhataplarla ilişkilerin sağlanması, geliştirilmesi ve paydaşların sorunlarının ilgili mercilere ulaştırılması hususunda kitlesel bir muhataba sahip olmak.
 • Üye ve paydaşlar arasında yeni dostluk ve işbirliği fırsatları.
 • Var olan ilişkilerin güçlendirilmesi.
 • Yılda minimum 2 defa gerçekleştirilecek ‘’Network Days‘’ ile sektör üye ve paydaşlarının arasındaki iletişimi ve motivasyonu artırmayı amaçlayan etkinliklere ücretsiz katılım sağlayabilmek.
 • Üyelerinin Uluslararası MICE Derneği kartı ile yurt içerisinde ve yurt dışında avantajlarının olması.
 • Sektörün gelişimine yönelik üretilecek projeler içerisinde yer almak.
 • Etik çerçevede işbirliklerinin devam edilmesinin korunması, üye ve sektör paydaşlarının sorunlarına çözüm üretilmesi.
 • Kişisel gelişim ve belirli alanlarda sektörel uzmanlığa yönelik eğitim programları ‘’Training Days‘’ ile üyelerin belirlenen programlara ücretsiz ya da dernek desteği doğrultusunda uygun bir bütçe ile katılımının sağlanabilmesi.
 • Yılda bir kere gerçekleştirilecek, MICE sektörünün dünü, bugünü ve yarınının tartışılacağı ‘’Summit of MICE” ile dünyadan üye, paydaşlar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya getirileceği organizasyona ücretsiz katılım sağlayabilmek.
 • Sektörümüzü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, toplantı veya çalıştay raporlarının tüm üye ve paydaşlarımız ile bilgilendirilmesi.
 • Her yıl, yıllık hazırlanacak yurt içi MICE değerlendirme raporunun üye ve paydaşlar ile paylaşılması.
 • Her 2 yılda bir hazırlanacak yurt dışı genel MICE değerlendirme raporunun üye ve paydaşlar ile paylaşılması.
 • Kurumsal üyelerimizin bilgileri (firma adı, logo, adres, ilgili kişi, e-mail) web sitemizde ÜYELİK — kurumsal üyeler bölümünde ilgili alanda paylaşılacak. Böylelikle kurumsal üyelerimiz; yurt içi veya yurt dışı aramalarda ilgili firma veya muhataba çok daha hızlı ve kolay ulaşabilecek.