I-MICE Akademi sektörün değişim ve gelişimine katkı sağlamak adına, alanında uzman ve yetkili kişiler ile belirli aralıklar ile eğitim programları düzenlemektedir.